COMO ACCEDER Ó SERVIZO

Por razóns obvias de funcionamento e medios, non nos é posible atender a todas as persoas que puidesen presentarse na nosa porta en demanda de asistencia.

Por iso, dispoñemos da inestimable axuda de diversos Traballadores Sociais quen, coñecendo as características e necesidades dos solicitantes, son os que nolos derivan para que podamos atendélos.

En definitiva, para poder acudir á bocatería e recibir a prestación que ofrecemos, é necesario que o interesado na mesma, acuda primeiramente a falar co Traballador Social de calquera dos seguintes Centros.:

Concello de Vigo…. C/ Praza do Rey…………..Teléfono 986.810.288

Cruz Roja ………….. C/ Ecuador 16…………….. Teléfono 986.423.666

Caritas ……………… C/Garcia Barbón 104 …..Teléfono 986.443.310

Teranga ……………. C/Pilar 6-Baixo …………..Teléfono 886.116.485

Emaus …………….. C/ Rolda Don Bosco 9 …..Teléfono 986.220.284

Aldeas Infantiles. .. C/ Rocío Arbones ……….Teléfono 987.471.655
(2ª Trvia. Barrio Ribadavia)

Deixar unha resposta