“A las 5” declarada de UTILIDADE PÚBLICA

dogG

Para xeral coñecemento e polo interese que supón, sobre todo a efectos fiscais, facémonos eco da noticia publicada no O Diario Oficial de Galicia (DOG) de data 21 /11/2017, que di:

ORDE do 8 de novembro de 2077 pola que se Declara de utilidade pública a asociación Ás 5, Acción Solidaria de Emerxencia. Organización non Gobernamental, inscrita non Rexistro Central de Asociacións co núme ro 2012/16936-1.

Achegamos copia da folla correspondente do referido DOG.

Deixar unha resposta