ANUNCIO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL 2020

A principios de semana, desde “A las 5”, enviouse a todos os socios da Organización a convocatoria para celebración dunha Asemblea Xeral que terá lugar o próximo día 28 deste mes de setembro no local da ONG, Taboada Leal número 10 de Vigo, ás 20,30 horas en primeira convocatoria e ás 21 horas en segunda convocatoria, se fose necesario.

O obxecto primordial da devandita Asemblea é o de presentar aos seus membros as contas do exercicio 2019 e o orzamento estimado para 2020, así como informarlles da actividade e marcha da ONG ao longo destes anos e responder a cantas preguntas desexen formular respecto diso.

Aínda que o comunicado fíxose xa a todos os interesados por correo, ordinario ou electrónico segundo o caso, procedemos a publicar aquí toda a documentación referida tanto á devandita convocatoria como ás contas anuais, memorias e orzamentos, por se alguén quixese examinala antes da Asemblea.

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL  2020

PERDIDAS Y GANANCIAS 2019
BALANCE ABREVIADO
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Deixar unha resposta