ASAMBLEA XERAL 2024

En cumprimento do disposto nos estatutos da ONG “A las 5,  Acción Solidaria de Emerxencia”, convócase a todos os interesados á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación, que se celebrará o próximo 30 de maio de 2024 ás 19,00 horas en primeira convocatoria e ás 19,30 horas en segunda, se fose necesario

Dita reunión terá lugar no local da ONG, Taboada Leal 10, de Vigo, e o seu obxectivo primordial é o de presentar aos seus membros as contas do pasado exercicio 2023 e o orzamento estimado para 2024, así como informarlles da actividade e marcha da ONG ao longo do devandito ano e responder a cantas preguntas desexen formular respecto diso.

Anéxase a documentación referida tanto á devandita convocatoria como ás contas anuais, memorias e orzamentos, por se alguén quixese examinala antes da Asemblea.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

INGRESOS Y GASTOS 2022 Y 2023

RESUMEN ACTIVIDADES 2023 Y PRESUPUESTO 2024

HOJA DE REPRESENTACIÓN (Para descargar)

Deixar unha resposta