ASAMBLEA XERAL 2021

En cumprimento do disposto no artigo 31 dos Estatutos que rexen na Asociación “A LAS 5 Acción Solidaria de Emerxencia ONG”, convócase ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que se celebrará o próximo 3 de xuño de 2021 ás 19,15 horas en primeira convocatoria e ás 19,30 horas en segunda convocatoria, se fose necesario; no local da ONG, Taboada Leal, 10 de Vigo

O obxecto primordial da devandita Asemblea é o de presentar aos seus membros as contas do exercicio 2019-2020 e o orzamento estimado para 2021, así como informarlles da actividade e marcha da ONG ao longo destes anos e responder a cantas preguntas desexen formular respecto diso.

Aínda que o comunicado fíxose xa a todos os interesados por correo, ordinario ou electrónico segundo o caso, procedemos a publicar aquí toda a documentación referida tanto á devandita convocatoria como ás contas anuais, memorias e orzamentos, por se alguén quixese examinala antes da Asemblea.

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL 2021

PERDIDAS E GANANCIAS 2020-2019

BALANCE ABREVIADO 2020-2019

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ORZAMENTO 2021

Descargar Hoja de Representación

 

Deixar unha resposta