CELEBRADA A ASAMBLEA XERAL

Tal como estaba previsto, hoxe ás 20 horas en segunda convocatoria, celebramos a anunciada Asemblea Xeral cunha asistencia de persoas inferior á que sería de desexar, ás que se dirixiu nosa presidente Marivi Alonso para agradecerlles a súa presenza, por canto diso despréndese a súa implicación, compromiso e responsabilidade para coa ONG á que voluntariamente se adheriron no seu día.

Seguidamente procedeu a informar sobre todos os extremos apuntados na Orde do Dia e a continuación cedeu a palabra á Secretaria Isabel Gonzalez quen explicou detalladamente as contas de ingresos e gastos do pasado ano e a traxectoria do actual, sendo todo iso sometido a votación e aprobado por unanimidade, aínda que posteriormente en rogos e preguntas suxeriuse a conveniencia de buscar un local de aluguer máis alcanzable, dado que o actual representa con moito o maior gasto de cuantos ten que soportar a ONG, á marxe do natural da asistencia e axuda ao próximo á que está dedicada.-

Tamén fixeron uso da palabra Paqui Dominguez, Coordinadora da Bocatería, quen fixo un breve pero clara exposición do funcionamento da mesma e Manuel Mariño, responsable do avituallamiento quen resumiu a memoria económica do case catro anos de andaina da ONG e, tras facer ver que actualmente os gastos están a superar aos ingresos, solicitou a colaboración de todos para a captación de novos socios como medida imprescindible para a supervivencia da Organización.

De igual modo, Juani Dominguez, responsable da Rede social de Ópticas, fixo detallada exposición do funcionamento da referida rede e das asistencias que se estaban prestando polos distintos establecementos implicados. E a Secretaria Isabel Gonzalez, falando en nome da responsable de Cursos de Inglés para nenos, que non puido asistir á reunión, deu tamén explicación dos alumnos que se atopan bolseiros en distintas academias de Vigo e fíxose eco da conveniencia de renovar os cursos de inglés que viñan realizando na propia bocatería, en horas da mañá e que por circunstancias imprecisas suspendéronse.

En canto aos datos relativos ás outras redes de Restaurantes, Dentistas, Costura e Cociña, non puideron tratarse ao non asistir á reunión os responsables respectivos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*