CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL

“A las 5”,  enviou a todos os socios da Organización a convocatoria para celebración dunha Asemblea Xeral que terá lugar o próximo día 2 de  Xuño no local da ONG, Taboada Leal número 10 de Vigo, ás 19,15 horas en primeira convocatoria e ás 19,30 horas en segunda convocatoria, se fose necesario.

o obxecto primordial da devandita Asemblea é o de presentar aos seus membros as contas do exercicio 2021 e o orzamento estimado para 2022, así como informarlles da actividade e marcha da ONG ó longo do devandito ano e responder a cantas preguntas desexen formular respecto diso.

Aínda que o comunicado está a facerse xa a todos os interesados por correo, ordinario ou electrónico segundo o caso, procedemos a publicar aquí toda a documentación referida tanto á devandita convocatoria como ás contas anuais, memorias e orzamentos, por se alguén quixese examinala antes da Asemblea.

PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE SITUACION

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA DE ACTIVIDADES

HOJA DE REPRESENTACION para descargar

Deixar unha resposta