CONVOCATORIA ASAMBLEA XRAL 2023

Con data de hoxe, “a las 5”, procedeu a convocar a todos os socios da Organización para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o próximo día 18 de  maio do ano en curso e que se celebrará no local da ONG, Taboada Leal número 10 de Vigo, ás 19,15 horas en primeira convocatoria e ás 19,30 horas en segunda convocatoria, se fose necesario.

Como de costume, o obxecto primordial da devandita Asemblea é o de presentar aos seus membros as contas do pasado exercicio 2022 e o orzamento estimado para 2023, así como informarlles da actividade e marcha da ONG ao longo do devandito ano e responder a cantas preguntas desexen formular respecto diso.

Aínda que o comunicado está a facerse xa a todos os interesados por correo, ordinario ou electrónico segundo o caso, procedemos a publicar aquí toda a documentación referida tanto á devandita convocatoria como ás contas anuais, memorias e orzamentos, por se alguén quixese examinala antes da Asemblea.

PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE SITUACIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

HOJA DE REPRESENTACION.(Para descargar)

Deixar unha resposta