REUNION XUNTA XERAL

Seguindo coa nosa norma de transparencia, e en cumprimento da normativa vixente en materia de Ong sen ánimo de lucro, o pasado dia 5 do presente mes de abril celebramos a Reunión da Xunta Xeral de “A las 5” preceptiva e previa á convocatoria da Asemblea Xeral cuxa celebración está prevista para o mes de maio, en data aínda por concretar, aínda que posiblemente será o dia 2.

Para os nosos seguidores que estean interesados, achegamos  resumo da acta na que se trataron todos os temas mencionados na orde do dia tales como informe de ingresos e gastos, memoria de actividades e orzamento previsto para o ano en curso 2022.

ACTA XUNTA XERAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO 2022

 

Deixar unha resposta